Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

Totoro 1988 - T? ho l c?a hng c x??ng may ??u tin ? Vi?t Nam s?n xu?t ??m th bng t?i Vi?t Nam t? ??u n?m 2012. V?i 3 n?m kinh nghi?m s?n xu?t v ??i m?i, c?i ti?n lin t?c, Cc dng s?n ph?m c?a c?a hng ???c khch hng ?n nh?n n?ng nhi?t. Th? hi?n qua trang facebook gi?i thi?u v ch?m sc khch hng c?a c?a hng hi?n t?i v?i hng v?n l??t thch v hng nghn bnh lu?n si n?i (t? n?m 2012).

C th? ?i?m qua dng s?n ph?m ??m Totoro ch? ??o nh? (click vo ?? xem):

- ??m th bng Totoro m?t ng?u - h?n 35 nghn l??t ng??i thch, 1.5 nghn l??t chia s?, 1.5 ng??i bnh lu?n

- ??m th bng Totoro m?t c??i - h?n 22 nghn l??t ng??i thch, 1 nghn l??t chia s?, 1.5 nghn ng??i bnh lu?n.

- ??m th bng Totoro m?t ng? - thi?t k? m?i nh?t c?ng ? h?n 12 nghn l??t ng??i thch, chia s? v bnh lu?n.

Ngoi ra cn hng ch?c m?u ??m mang hnh dng khc nh? mo my Doremon, g?u Pooh, mo Kitty, k? c?p m?t tr?ng Minion, Stitch ...
M?c d hi?n nay t? n?m 2014, ? c m?t s? c?a hng h?c theo Totoro 1988 lm ??m th bng, ?? h? gi thnh th??ng dng ch?t li?u r? ti?n h?n nh? n?, nhung Hn Qu?c (th?c ch?t l TQ) nh?ng Totoro v?n quy?t ??nh khng ch?y theo ?? gi?m gi m t?p trung nng cao ch?t l??ng ??m, t?ng ?? dy, nng cao s? tr?i nghi?m, thi?t k? m?u m?i ... ?p ?ng nhu c?u v s? tin t??ng c?a khch hng. V ???c khch hng ?ng h? h?n cch lm ny v ??m c?a c?a hng Totoro v?n v??t tr?i v? ch?t l??ng v s? tho?i mi khi tr?c ti?p tr?i nghi?m (sau khi xem ??m ? cc c?a hng khc), s? l??ng ??m Totoro khch hng ??t v?n ti?p t?c t?ng ??u.

Hi?n t?i c?a hng ngoi s?n xu?t ??m cn s?n xu?t th bng c?c k? xinh x?n, cc m?u th bng ???c tr?ng by t?i website c?a Totoro: www.totoro.vn v facebook c?a Totoro: facebook.com/totoro1988. M?i ng??i hy gh cc c?a hng c?a Totoro ?? ???c tr? v? v?i th? gi?i tu?i th? ??y ?ng yu nh.
*Danh sch cc c?a hng c?a Totoro 1988:

H N?I:

- C?a hng 1: 29 B Tri?u, Ph??ng Hng Bi, Qu?n Hon Ki?m (S?T D?: 0986.192.559)

- C?a hng 2: 57C Nguy?n L??ng B?ng, P. Nam ??ng, Qu?n ??ng ?a (S?T D?: 098.888.4593)

TP H? CH MINH

- C?a hng 1: 445 Nguy?n ?nh Chi?u, P.5, Qu?n 3 (S?T D?: 090.247.1988 - C?: 0862.90.90.95)

- X??ng s?n xu?t: 260/5 Nguy?n Thi Bnh, P12, Q.Tn Bnh (?T: (08) 38 112260 - 0933 540399)

Sản phẩm mới nhất

??m Totoro C?m l

dem8
Giá bán: 3200000 ?

??m Baymax

untitled-2
Giá bán: 2300000 ?

??m Totoro m?t ng?

demngu25
Giá bán: 3200000 ?

??m G?u Pooh Xanh

264572_233767686783522_354280492_n
Giá bán: 2950000 ?

??m Stitch

249301_153356211491337_1639000527_n
Giá bán: 2850000 ?

??m Doremon

430149_138524059641219_1792512271_n
Giá bán: 2850000 ?

??m Minion

1374193_227209630772661_718902397_n
Giá bán: 2850000 ?

??m G?u Pooh

1009880_219207934906164_1555110081_n
Giá bán: 2950000 ?

??m Kitty

577456_231897130303911_1089328025_n
Giá bán: 2850000 ?

LOVE TOTORO

Tm s?n ph?m

Khuy?n mi qu ging sinh cho b


Gi? hng

 x 
Giỏ hàng trống